DEĞER ARABULUCULUK MERKEZİ

DEĞER ARABULUCULUK MERKEZİ

 

GENEL AÇIKLAMA

Hukuki konulardaki uyuşmazlığa düşmüş olan taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı çeşitli yollarla çözüme kavuşturabilirler. Devletin yargı yetkisi dışında kalan bu yöntemlerin kullanılmasıyla uyuşmazlığın çözümü ülkemizde olduğu kadar bir çok ülkenin gündemindedir.

Bunun nedeni, yargıların uzun sürmesi, yargı yükünün ve yargı giderlerinin giderek artması, yargının yavaş işleyişi ve tüm bunların sebep olduğu olumsuzlukların çözümüne yöneliktir. Tarafların kendi iradeleri ile uyuşmazlığın nihayete ermesi, toplumsal barışın korunması açısından da önemlidir.

Bu bağlamda arabuluculuk, yargının yerine ikame edilmek istenen bir kurum değil bilakis yargının daha etkin ve verimli bir biçimde çalışabilmesine yön veren yargıyla yan yana yürüyen, etkin ve barışçıl hukuksal çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk, tarafların kendi aralarında, tarafsız ve listeye kayıtlı bir arabulucunun yönetimiyle yürütülen iradi bir süreçtir. Bu süreçte arabulucu taraflara uyuşmazlığın hızlı ve kazan kazan ilkesi çevresinde sonuçlanması için her iki tarafın ürettiği menfaatlerine uygun çözümle giderilmesini sağlayan alternatif uyuşmazlık çözümü olanağı sunmaktadır.

 

Amaç ve İlkelerimiz

 • Arabuluculuk çözüm yolunu taraflara etkili bir biçimde aktarmak, kamuoyunda farkındalık yaratmak
 • Toplumda, Alternatif çözüm yolu olarak Arabuluculuğa olan güvenin sağlanması için kamuoyunu bilinçlendiren seminer, program ve eğitimler düzenlemek,
 • Ulusal veya Uluslararası Arabulucular ile ilişki oluşturmak ve var olan ilişkileri geliştirmek,
 • Arabulucular arasında bilgi paylaşımında bulunmak,
 • Başta Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı olmak üzere her türlü resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa, aynı amaç doğrultusunda hareket etmek,
 • Arabuluculuk meslek etik ve kurallarının gelişmesine yardımcı olmak, gereken özverileri sunmak
 • Toplumsal barışa katkı sağlamak, dolayısıyla ihtilafların çözümü için arabulucuya başvuruların çoğalmasının sağlamak,
 • Arabuluculuk hizmetlerinin arabuluculuk merkezimizde kurumsal bir çatı altında ve donanımlı bir ekip ile yapılmasının sağlamak,
 • Arabuluculuk veya Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yolları için oluşturulan derneklerle el birliğiyle çalışmalar yapmak,
 • Arabuluculuk faaliyetinin geliştirilmesi ve usulüne uygun bir şekilde yerine getirilmesi için her türlü çalışma ve organizasyona yardımcı olmak,
 • Arabuluculuk eğitimi için üniversiteler, enstitüler, eğitim ve araştırma, danışmanlık hizmetleri olmak üzere her türlü eğitim kurumu ile ortaklaşa ve işbirliğinde içinde hareket etmek.

 

Merkezimiz

Değer Arabuluculuk Merkezinde yer alan tarafsız ve bağımsız, alanlarında uzman arabulucular ile uygun fiziki koşullara sahip merkezimizde, ulusal ve uluslararası alandaki özel hukuki uyuşmazlıkların, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk ile çözülmesi hususunda tarafları aydınlatıp, teşvik ederek, sorunlara akılcı çözümler getirerek, tarafların iletişim kurmasını sağlayarak, gizlilik ilkesi çerçevesinde, yargılamaya göre çok daha ekonomik ve oldukça kısa sürede, barışçıl, kalıcı, her iki tarafın menfaatlerine uygun çözümlere ulaşmalarını sağlanmaktadır.

Merkezimiz, arabuluculuk faaliyetinin yapılacağı uygun fiziki koşullara sahiptir. Arabuluculuk görüşmelerinin sağlıklı bir şekilde yapılarak, arabuluculuğun gelişimine katkı sağlamak amacıyla  diğer arabulucu meslektaşlar ile uyuşmazlık taraflarına, merkezimiz bünyesindeki toplantı odalarının kullanımı için hizmet verilmesi de planlanmıştır.

Lokasyonu, ulaşım kolaylığı, ofis donanımı,  güvenliği, arabuluculuğun kaliteli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayan arabuluculuk toplantı normlarına uygun 6 toplantı odası, eğitim salonu, arabuluculuğun özüne uygun iki ayrı bekleme salonu, sekreterya hizmeti, dinlenme odası ve servis personeli ile Güneydoğu Anadolu’nun örnek arabuluculuk merkezlerindendir.

Toplantı odaları ile Bekleme salonunda, çay-kahve ve sıcak-soğuk diğer ikramlarımız bulunmaktadır.

Değer Hukuk Bürosunda şu an itibariyle Av. Arb. HEYBET DEĞER, Av. Arb. ZAFER COŞKUN, Av. Arb. HATİCE TÜRKAN COŞKUN, Av. Arb. FATTUM LAFTAN DEMİRBAŞ, Av. Arb. ENEZ UĞUR ÇELİK ve Av. Arb. FARUK SAGMAN olmak üzere toplam 6 ARABULUCU AVUKAT bulunmakta olup hukuki uyuşmazlıklarda etkin ve ivedi çözümü ilke edinen çalışma yapımızla arabuluculuk alanında da en iyi hizmeti vermekteyiz.

İLGİLİ DOSYALAR

HUKUKİ MAKALELER