Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku; Değer Hukuk Bürosu olarak ticaret hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktayız. Aşağıda hukuki yardım ve dava konusunda yardım istenecek belli başlı konular sıralanmıştır.

Dava Vekilliği & Danışmanlık Hizmetleri

» Şirket kuruluşu, şirket nev’i değişimi, şube ve irtibat bürosu açılışı
» Şirket tasfiyesi
» Gerek günlük yönetim gerekse imza yetkilerinin dağıtılması gibi hususlara yönelik yönetim kurulu kararlarının hazırlanması
» Genel kurul ve ortaklar kurulu toplantıları için gerekli tüm dokümantasyonun hazırlanması ve toplantıların düzenlenmesi
» Şirketlerin günlük ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları her tür sözleşme ile ilgili sorunları
» Kurumsal yönetim, işlem denetimi
» Yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemlerinden kaynaklanan hukuki ihtilaflar
» Birleşme ve devralmalar,Vergi planlaması, halka açılma, ticari sözleşmeler ve işlemler
» İşçi ve diğer çalışanlarla ilişkiler, acente ve distribütörlük ilişkileri, bağlı şirketler, fikri ve sınai mülkiyete tabi varlıklar, iflas erteleme ve tasfiye gibi farklı konuları kapsamaktadır.

Özellikle Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları konularında şirket yönetim ve çalışanlarının hukuki konular ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeleri, şirketlerin mevzuata uygun şekilde yönetilmesi ve işlemlerin bu yönde denetlenmesi amacına yönelik hizmetler sağlanmaktadır.

Ayrıca şirketlerin, yöneticilerinin, çalışanlarının veya ortaklarının taraf olduğu her türlü uyuşmazlık ve alacakların tahsili konularında da danışmanlık ve temsil hizmeti vermekte, şirketlerin ortak ve yöneticilerine yönelik eğitim hizmeti ve seminerler de sunulmaktadır.

İLGİLİ DOSYALAR

HUKUKİ MAKALELER