Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenen, ticari hayatı düzenleyen bir hukuk dalıdır. Hem bireyler hem şirketler hem de kurumlar için oldukça önemli olup, bu kanunun uygulanması ticaret hayatı için can damarı niteliğindedir.

Bu hukukun alt dallarıTicari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Sigorta Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku olup, bu hukuk dallarında Değer Hukuk Bürosu yılların birikimi ve tecrübesi ile gereken hukuki hizmet ivedilikle ve profesyonelce verilmektir. Bu hizmetlerin belli başlı olanları aşağıda sıralanmıştır.

Dava Vekilliği & Danışmanlık Hizmetleri
» İflas ve iflas erteleme davaları
» Şirketlerin alacak davaları
» Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları
» Tüketici ve Vergi Hukukundan doğan davalar
» Şirket kuruluşu, şirket nev’i değişimi, şube ve irtibat bürosu açılışı
» Şirket tasfiyesi
» Yönetim kurulu kararlarının hazırlanması
» Genel kurul ve ortaklar kurulu toplantıları için gerekli tüm
» Dokümantasyonun hazırlanması ve toplantıların düzenlenmesi
» Şirketlerin günlük ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları her tür sözleşme ile ilgili sorunlar
» Şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten kaynaklanan sorunlarda hukuki danışmanlık
» Kıymetli evraktan, Cari hesap ilişkilerinden
» Tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan hukuki uyuşmazlıklar
» Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
» Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
» Ticari faturaların denetlenmesi
» Ayıba karşı tekeffül davaları
» Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi
» Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
» Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı
» Bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi, ve çıkan ihtilafların çözümü
» Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.
» Ayrıca ve özellikle belirtmek isteriz ki; Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları konularında şirket yönetim ve çalışanlarının hukuki konular ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeleri, şirketlerin mevzuata uygun şekilde yönetilmesi ve işlemlerin bu yönde denetlenmesi amacına yönelik hizmetler sağlanmakta olup, şirketlerin ortak ve yöneticilerine yönelik eğitim hizmeti ve seminerler de sunulmaktadır.

İLGİLİ DOSYALAR

HUKUKİ MAKALELER