Arabulucuk Sıkça Sorulan Sorular

Ticari         Uyuşmazlıklarda       Arabuluculuk

Türk Ticaret Kanunun’da düzenlenen ve tarafların ticari işletmeleri ile ilgili uyuşmazlıkların tamamı ticari uyuşmazlıktır. Buna ek olarak tarafların tacir olmadığı bazı uyuşmazlıklar da ticaridir. Örneğin;

– çek ve bono (senet)’ten, rekabet yasağından,

-fikri mülkiyetten komisyon sözleşmesinden,

-yayım sözleşmesinden,

-rehin karşılığı ödünçten, kaynaklanan ve banka ve finans kurumları ile yaşanan uyuşmazlıklar ticaridir.

Eğer ticari işletmenizin taraf olduğu bir uyuşmazlık yaşıyorsanız ya da tacir olmamakla birlikte yukarıda verilen örneklerden biri veya birkaçıyla ilgili çözüm bekleyen uyuşmazlığınız varsa arabuluculuk yoluna başvurabilirsiniz. Arabuluculuk siz ve muhatabınız için hızlı ve ekonomik çözüm sağlar ve ticari ilişkilerinizi korur. Ticari uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurmak uyuşmazlığın bir gün ila bir hafta içinde çözümünü sağlar.

İşçi – İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

İşçi ile işveren arasında çıkan ve iş mahkemelerinde dava açmayı gerektiren uyuşmazlıklar işçi-işveren uyuşmazlığıdır. Örneğin;

– İş ve çalışma ilişkisinden veya iş akdinin feshinden kaynaklanan alacak ve  tazminat,

– İş güvencesi olan iş yerleri bakımından iade istemleri en sık görülen işçi-işveren uyuşmazlıklarıdır.

İşçi, arabuluculuk yoluna başvurarak ücret alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacağı ile ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarına dava açmadan kavuşabilir. İşe iade edilebilir ya da iade olmaması halinde yapılacak ödemeler konusunda anlaşmaya varabilir.  İşveren ise yargılama ve faiz giderlerine katlanmaktan kurtulur. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurmak uyuşmazlığın bir gün ila bir hafta içinde çözümünü sağlar.

Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Tüketici, bir mal ve hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan kişidir. Tüketici mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerinin görev alanına giren uyuşmazlıklar ise tüketici uyuşmazlığıdır. Örneğin;

– Kredi kartı, tüketici kredilerinden, bankacılık benzeri her türlü sözleşmelerden

– Ayıplı mal ve ayıplı hizmetten

– peşin ve taksitle satımdan

– sigorta, ulaşım, kargo sözleşmelerinden

-abonelikten

– özel eğitim ve özel kurstan

-devre tatil, devre mülkten

-paket turdan

– özel hastane işlemlerinden

kaynaklanan uyuşmazlıklar tüketici uyuşmazlıklarıdır. Bu ve sayılabilecek diğer tüketici uyuşmazlıkları miktar ve değerine bakılmaksızın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulabilir. Böylece tüketici hakkına kısa sürede kavuşurken mal ve hizmet sağlayıcısı ise tüketiciyle uyuşmazlık yaşamaktan kaçınarak ticari itibarını zedelememiş olur. Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurmak uyuşmazlığın bir gün ila bir hafta içinde çözümünü sağlar.

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Taşınır ve taşınmazların yazılı ya da sözlü olarak kiraya verilmesi nedeniyle kiracı-kiralayan ilişkisi doğar. Kiracı ile kiralayan arasında sıklıkla yaşanan uyuşmazlıklar şunlardır:

-Kira bedelinin ödenmemesi

– Kira bedelinin tespiti

-Tahliye

Bu ve sayılabilecek diğer kira uyuşmazlıkları miktar ve değerine bakılmaksızın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulabilir. Tarafların arabulucuya başvurması halinde, kiraya verenin dava ve icra işlemlerine girişmesine, gerek kalmaz. Kiracının ise dava ve icra masraflarına, eşyalarının haczedilmesine ve kiralanandan zorla tahliye edilmesine gerek kalmaz. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurmak uyuşmazlığın bir gün ila bir hafta içinde çözümünü sağlar.

Ortaklığın Giderilmesinde Arabuluculuk

Elbirliği ile sahip olunan mallardaki ortaklığın giderilmesi, günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir konudur. Özellikle miras kalan malların, tarafların çok sayıda olması ya da iletişim eksikliği nedeniyle anlaşarak bölüşülememesi nedeniyle dava yoluna başvurulduğu görülür. Ortaklığın giderilmesi davalarının ortalama on adet tarafı vardır. Dava sonunda ortaklığa konu mallar icra yoluyla açık artırmada satılarak bedeli ortaklar arasında paylaştırılır. Dava ve satış masrafları satış bedelinin önemli bir tutarının harcanmasına neden olur. Satış sonunda oluşan fiyat ortakları tatmin etmeyebilir. Özellikle aile bireylerinin aile yadigârı olarak gördüğü malların satılması maddi kayıplar yanında manevi kayıplara da neden olabilir.

Ortaklar dava yerine arabuluculuk yoluna başvurduklarında, dava ve satış masraflarına katlanmadan, taraf sayısı ne kadar fazla olursa olsun iletişim kurmaları ve ortak arzularına en uygun çözümün bulunması ve malların satılmadan aile içinde kalması mümkündür. Ortaklığın giderilmesinde arabuluculuğa başvurmak uyuşmazlığın üç gün ila iki hafta içinde çözümünü sağlar.

Aile Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri iş ve işlemlerden doğan aile uyuşmazlıkları arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulabilir. Bu kapsamda; nişanın bozulması sonucunda hediyelerin iadesi ve maddi tazminat istemleri, evliliğin devamı boyunca malların yönetimi, evliliğin devamı boyunca mallar üzerinde tasarruf, evliliğin sona ermesi halinde mal paylaşımı, evliliğin sona ermesi halinde tazminat ve nafaka, uyuşmazlıkları arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulabilir. Bu konulardan birisiyle ilgili bir uyuşmazlık yaşıyorsanız, siz ve uyuşmazlığın diğer tarafı, bir arabulucudan yardım alarak arabuluculuk yoluna gidebilirsiniz. Arabuluculuk kısa sürede ekonomik çözüm sağladığından uzun süren pahalı yargılama yoluna başvurmaya gerek kalmaz.

Kaynak: Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi İnternet Sitesi

 

BENZER MAKALELER

SÖZLEŞMELER HUKUKU

SÖZLEŞME HUKUKU SÖZLEŞME Sözlük anlamı, ‘’iki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu ba..
Makaleyi Detaylı Okuyun

KONKORDATO

KONKORDATO NEDİR Herhangi bir sebepten dolayı gerçek ya da tüzel kişinin ticari işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli öl..
Makaleyi Detaylı Okuyun

TRAFİK KAZASI SONRASINDA NELER YAPILMALIDIR?

TRAFİK KAZASI SONRASINDA NELER YAPILMALIDIR? Trafik Kazası;karayolu üzerindeki her türlü hareket halinde o..
Makaleyi Detaylı Okuyun

Tüm Yönleriyle Arabuluculuk

Arabuluculuk nedir? Arabuluculuk Avrupa’da ve Amerika’da 40 yılı yakın süredir uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Araların..
Makaleyi Detaylı Okuyun

Arabulucuk Sıkça Sorulan Sorular

Ticari         Uyuşmazlıklarda       Arabuluculuk Türk Ticaret Kanunun’da düzenlenen ve tarafların ticari işletme..
Makaleyi Detaylı Okuyun