Turkuaz kart

Turkuaz kart

Turkuaz kart için geçiş süreci üç yıldır ve bir puanlama sistemi vardır. İlk üç yıl raporlarını düzenli verip puanlarını koruyan ve yükselten yabancılar süresiz Turkuaz kart sahibi olurlar, bu yabancılar +2 yıl sonra Türk vatandaşlığına başvurabilirler, Türk vatandaşlık başvurularını bakanlar kurulu onaylar.
Türkiye’de resmi olarak çalışan yabancılar için de büyük bir fırsat Turkuaz kart, en az iki yıldır Türkiye’de çalışan yabancılar Turkuaz karta geçebilir, süresiz çalışma ve oturma iznine sahip olabilir, dilediği işverenin yanında prosedürlere boğulmadan çalışabilir veya kendi işini kurabilir, Askerlik ve oy kullanma haricinde Türk vatandaşlarından bir farkı kalmaz. Beş yıllık sürenin dolmasıyla Türk vatandaşlığına başvurabilir, 18 yaşından küçük olan çocuklar anında Türk vatandaşı olabilir, eşi 3 yıl sonra Türk vatandaşı olabilir.
Türkiye, bilim insanlarına her zaman saygıyla bakmıştır, yabancı bilim insanlarının Turkuaz kart başvuruları niteliklerine göre ayrı ayrı değerlendirilip çok kısa süre içinde onaylanacaktır, yine uluslararası başarılara imza atmış yabancı sporcular Turkuaz kart sistemine kısa sürede dahil edilecektir.
        Nasıl başvurulur?

Öncelikle bir konuda uzman mısınız? Veya Türkiye de yatırım yapabilir misiniz? Cevabınız evet ise Türkiye içinden veya başka bir ülkede ki Türk büyükelçilikleri vasıtasıyla başvurunuzu yapabilirsiniz.

Turkuaz Kart Kimler Alabilir?

Turkuaz Kart Kanunu yönetmeliği 5. maddesi gereği Turkuaz Kart başvurusu yapabilecek kişiler ile ilgili detaylar belirtilmiş olup, Turkuaz Kart Başvurusu yapacak adaylarda aranan özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Eğitimi, ücreti, mesleki yeterliliği ve bu alandaki deneyimi, bilim ve teknoloji konusundaki katkısı gibi özellikleri barındıran yüksek nitelikli çalışan olarak değerlendirilenler,
 • Yatırımları ve ihracat seviyesi, ekonomiye sağlayacağı istihdamın ne kadar olacağı, bilimsel ve teknolojiye bulunacağı katkısı gibi özellikleri barındıran yüksek nitelikli yatırımcılar,
 • Bilim ve teknoloji alanında gerçekleşebilecek gelişmelere katkısı olacak, bilim-sanayi-teknoloji sektörlerinde uluslararası değerde ülke menfaati doğrultusunda önemli çalışmalar ve araştırmalarda bulunan bilim insanları yada araştırmacılar,
 • Sanatsal, kültürel yada spor faaliyetlerinde uluslararası derecede başarılı olanlar,
 • Türkiye yada Türk kültürü konusunda uluslararası arenada ülkemizin bilinirliğinin arttırılması ve tanıtımına katkıda bulunan, milli menfaatlerimiz doğrultusunda uluslararası derecede faaliyetleri olanlar başlıkları altında sıralayabiliriz.

Turkuaz Kart Başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

 • Başvuru Dilekçesi,
 • Yabancının pasaportu yada pasaport yerine kullanılan belgenin sureti,
 • Olması durumunda Kamu Kurum ve kuruluşlarından alınacak uygunluk belgesi,

Yukarıda belirtmiş olduğumuz, Turkuaz Kart kimler alabilir? başlığı altındaki şartları sağlayanlar için talep edilecek bilgi ve belgeleri ise şu şekilde listeleyebiliriz;

 • Nitelikli iş gücü kapsamında Turkuaz Kart başvurusu yapacak olanlar için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama yada görevlendirme yazıları, mesleki tecrübeler, anadilin dışında bildiğiniz yabancı diller için uluslararası düzeyde geçerliliği olan belge vb,
 • Nitelikli yatırımcı kategorisinde Turkuaz Kart başvurusu yapacak olanlar için, yatırım büyüklükleri, istihdam düzeyleri, ihracat tutarları, mali durumları, gösteren bölge ve sektör ve işi gösteren belgeler,
 • Bilim insanları ve araştırmacılar için diplomaları ve akademik olarak kariyerlerini ve ünvanlarını gösteren belgeler, sahibi olduğunuz akademik çalışmalar lisans, ticari markalar, yada patent belgeleri vb
 • Sanatsal, kültürel ve sportif alanda uluslararası düzeyde sağlanmış olan başarıları gösteren bilgi ve belgeler,
 • Türkiye ve Türk kültürüne katkı sağlayan yabancıların Turkuaz Kart başvurusu işlemlerinde, uluslararası düzeyde devam eden faaliyetler için belgeler, sanat eserleri ve sürdülebilirliği bulunan eserlerin devamlılığını gösteren ve tanıtım faaliyetlerine ait bilgi ve belgeler

Turkuaz Kart başvurusu neden (reddedilir) kabul edilmez?

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen kıstasların sağlanmaması durumunda,
 • Uluslararası iş gücü politikalarına uygun görülmeyenler,
 • Sahte ve yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ederek başvuru yapılması durumunda,
 • Yabancı istihdam edilmesi konusuna ilişkin olarak gerekçesi yeterli olmaması durumunda,
 • Diğer kanunlarda Türk vatandaşları için hasredilen meslekler için başvuru yapılması durumunda,
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunu kapsamında ülkemize girişi yasak olan,vize verilmeyen, yada sınır dışı kararı olan bir yabancı olduğu İç İşleri bakanlığı tarafından bildirilen yabancıların başvuru yapması durumunda.
 • Kamu güvenliği ve kamu düzeni konusunda Ülkemizde çalışması uygun görülmeyen yabancıların başvuruda bulunması halinde.
 • Dış İşleri Bakanlığı tarafından uygun görülenler hariç, Türkiye cumhuriyeti tarafından tanınmayan Ülke vatandaşları tarafından başvuru yapılması durumunda,
 • Kanuni süre içinde başvuru yapılmayan, yada verilen sürede eksikliklerin tamamlanmaması durumunda Turkuaz Kart başvuruları kabul edilmez.

Turkuaz Kart sahibi hangi haklara sahip olacak?

 • Turkuaz kart sahibi süresiz çalışma iznine sahip olur,
 • Türkiye’ de askerlik yapma zorunlulukları yoktur,
 • Seçme ve seçilme, kamu görevlerine atanma haklarından yararlanamaz,
 • Sosyal güvenliğe ilişkin haklar saklı olup, ilgili mevzuat hükümlerine tabidir,
 • Yabancıların, seyahatleri, çalışmaları, yatırımları, mirasçılıkları, taşınır taşınmaz alımlarında Türk vatandaşlarının bağlı bulunduğu hükümlere göre hareket ederler,
 • Türk vatandaşı olma koşulu aranan durumlarda, Turkuaz kart sahipleri yararlanamazlar,
 • Milli güvenlik ve kamu tehdidi olmaması durumunda geçiş süresinin kaldırılması durumunda, Bakanlık tarafından verilmesi halinde Türk vatandaşı olabilir

Turkuaz Kart & Puanlama Sistemi

 1. A) Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı
  B) Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı
  C) Bilim insanı veya araştırmacı
  Ç) Yabancı sporcular
  D) Fikir ve sanat eseri sahibi yabancılar
  E) Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar

Danışmanlık hizmetimizden faydalanın.
Turkuaz kart danışmanlık hizmetimiz sayesinde çok ekonomik ücretlerle Turkuaz kart başvurunuzu yapıyoruz. Başvurunuzun onaylanması ve Turkuaz kart programına alınmanız durumunda üç yıllık Geçiş Sürecinin yönetimini de biz gerçekleştiriyoruz.

 

BENZER MAKALELER

SÖZLEŞMELER HUKUKU

SÖZLEŞME HUKUKU SÖZLEŞME Sözlük anlamı, ‘’iki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu ba..
Makaleyi Detaylı Okuyun

KONKORDATO

KONKORDATO NEDİR Herhangi bir sebepten dolayı gerçek ya da tüzel kişinin ticari işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli öl..
Makaleyi Detaylı Okuyun

TRAFİK KAZASI SONRASINDA NELER YAPILMALIDIR?

TRAFİK KAZASI SONRASINDA NELER YAPILMALIDIR? Trafik Kazası;karayolu üzerindeki her türlü hareket halinde o..
Makaleyi Detaylı Okuyun

Tüm Yönleriyle Arabuluculuk

Arabuluculuk nedir? Arabuluculuk Avrupa’da ve Amerika’da 40 yılı yakın süredir uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Araların..
Makaleyi Detaylı Okuyun

Arabulucuk Sıkça Sorulan Sorular

Ticari         Uyuşmazlıklarda       Arabuluculuk Türk Ticaret Kanunun’da düzenlenen ve tarafların ticari işletme..
Makaleyi Detaylı Okuyun